piles d'àrid reciclat

5% d’àrids reciclats en les obres

El Govern català acaba d’aprovar, per la via indirecte de la Llei de pressupostos, la obligació de utilitzar al menys un 5% d’àrids reciclats en totes les obres públiques i privades a Catalunya.

Segons dades de ANEFA (Asociación Nacional de Empresarios Fabricantes de Áridos), el 2018 es van consumir 21,4 milions de tones d’àrids a Catalunya. El 5% del consum representen 1,07 milions de tones d’àrids reciclats per cobrir les obligacions fixades per la llei.

Grava reciclada de materials prèviament utilitzats en la construcció

L’Agència de Residus de Catalunya, utilitzant les dades de les declaracions de residus dels gestors autoritzats, recull que l’any 2018 es van gestionar 4,3 milions de tones de residus de construcció i demolició, i que el 53%, 2,3 milions de tones, es van destinar a les plantes de reciclatge i valortizació.

No es recull de forma sistemàtica la producció d’àrids reciclats procedents de materials prèviament utilitzats en construcció. Tampoc és possible determinar la quantitat de rebuig que es produeix en les plantes de reciclatge a Catalunya, ni el percentatge de materials d’origen petri que no compleixen amb les especificacions tècniques per a ser utilitzat com a àrid. Això depen de la tecnologia utilitzada, del tipus de materials admesos i de l’estratègia comercial de la empresa en cada instal·lació de reciclatge.

Graveta mixta reciclada de materials prèviament utilitzats en construcció

Tanmateix, amb aquestes dades disponibles, per satisfer la demanda del 5% només caldria que el 50% de la producció a les plantes de reciclatge fossin àrids reciclats de qualitat, complint els requisits tècnics per als diferents usos, i certificats amb el marcat CE.

Sorra reciclada de materials prèviament utilitzats en construcció

Mai les plantes de reciclatge han disposat d’un accès al mercat tant potent com perquè siguin els facultatius d’obra els que hagin de justificar el rebuig a utilitzar àrids reciclats i l’incompliment del mínim legal del 5%. Només hi ha dues raons que ho justificarien: no adequació del material a l’ús que se’l vol donar i manca del certificat del marcat CE.

Per tot això, crec que ens dirigim ràpidament cap a la total satisfacció de la producció d’àrids reciclats de qualitat.

Piles d’àrid reciclat amb certificat de qualitat

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

net4reuse es el portal de compraventa online de materiales de construcción recuperados.

MATERIALES

AVISO LEGAL | POLÍTICA DE PRIVACIDAD | POLÍTICA DE COOKIES