El mercat digital dels materials construcció recuperats

El sector de la construcció, en el seu conjunt, és el principal consumidor de recursos del planeta. Consumeix el territori que urbanitza, consumeix recursos naturals que necessita com àrids, pedra, fusta i metalls. Consumeix energia i acapara una part molt rellevant del consum de tot tipus de productes. En definitiva, acull una part molt significativa de l’activitat i riquesa humana i també es un puntal d’innovació per a civilització.

Per tant, no és estrany que els residus de construcció i demolició representin també el principal flux de residus. Generem runa per un tub!. La runa ha servit, durant molt anys, per omplir forats. S’abocava a qualsevol revolt de carretera, sense cap mena de control ni prevenció. Però ara ja no es així: gairebé tota es gestiona de forma controlada i prop del 50% es recicla convertida en àrids per a la construcció de carreteres, camins i capes de drenatge. Certament que des del 1994, amb la primera normativa específica, hem avançat força.

Tanmateix, ara som al moment de l’economia circular, on la civilització intenta aprendre de la naturalesa i obtenir processos més eficients i menys malbaratadors de recursos i valors. En el sector de la construcció això significa passar del nivell de reciclatge al nivell de reutilització.

El mercat digital de materials de construcció recuperats es una eina que vol fomentar la reutilització dels recursos del sector. La teoria es fàcil: allargar la vida útil de les pedres més enllà de la vida mitjana d’un edifici no ha de ser un problema real. El cicle vital d’aquests materials es de magnituds geològiques. Tampoc es desaforat aprofitar el valor de la fusta vella, més resistent i estable que la nova ( i normalment de molt millor qualitat). Ni de molts dels materials fabricats per la indústria humana, des dels maons, fins les rajoles, la ceràmica o el vidre.

La pràctica és un repte. Com torçar la línia de producció actual fins a crear un cercle? Com fer-ho, en un sector on intervenen tants tipus d’agents i tan diferents? Com aconseguir que les rajoles d’una paret, els taulons d’un parquet o les teules d’una teulada d’un edifici en demolició arribin a una nova construcció? Com fer-ho possible des de la economia?.

El mercat digital utilitza els mitjans que proporciona la tecnologia digital per facilitar el contacte entre els que poden generar materials i els que els poden aprofitar. Es a dir: estem aquí per facilitar els tractes per la recuperació i reutilització de materials prèviament utilitzats en la construcció.

Fa 25 anys vam començar promovent la gestió controlada i el reciclatge dels residus de construcció i demolició. Vam fundar la primera organització empresarial de recicladors de runa, el GERD. Vam crear eco.gestión, la primera consultora especialitzada del sector. Vam organitzar el primer (i següents) congres nacional del reciclatge. Vam coordinar el més ampli estudi d’investigació a Espanya sobre la utilització d’àrids reciclats. Ara ens proposem anar un pas més endevant.

Esperem compartir amb vosaltres aquest nou projecte!.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

net4reuse es el portal de compraventa online de materiales de construcción recuperados.

MATERIALES

AVISO LEGAL | POLÍTICA DE PRIVACIDAD | POLÍTICA DE COOKIES